Podręcznik do nauki przedsiębiorczości

Czy podręcznik do nauki przedsiębiorczości jest nam potrzebny? Jakie efekty przyniesie obcowanie z taką książką? Jednym z lepszych podręczników szkolnych w tej dziedzinie jest krok w przedsiębiorczość autorstwa Zbigniewa Makieły i Tomasza Rachwała. To książka dedykowana uczniom szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum), którzy dopiero oswajają się z pojęciem przedsiębiorczości. Sam podręcznik jest swoistym wprowadzeniem do tematu i skupia się na stronie praktycznej.

Nowe zmiany w prawie

Nowa wersja Kroku w przedsiębiorczość dostosowana jest do aktualnych zmian w prawie polskim. Co zostało zaktualizowane? Przede wszystkim tak istotne w przedsiębiorczości dane statystyczne czy prawo pracy wraz z prawem podatkowym. Uczniowie, zapoznając się z tym podręcznikiem, ułatwią sobie wejście w dorosłe życie. W podręczniku znajdziemy wiele praktycznych treści oraz porad odnośnie do tego, jak radzić sobie z wybranymi dokumentami oraz gdzie się udać w celu założenia własnej firmy. Twórcy skupiają się szczególnie na temacie ostatniego zagadnienia. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż działalność gospodarcza staje się coraz chętniej wybieraną karierą.

Cierpliwość i ciągła nauka

Bycie przedsiębiorczym oznacza, że podejmujemy najlepsze decyzje, zważając na aktualne okoliczności. Jednak to także nauka tego, jak być cierpliwym oraz powtarzalnym. Przedsiębiorczość to w dużej mierze ciągła nauka oraz chęć rozwoju. Dlatego autorzy podręcznika regularnie zachęcają do samodzielnego rozwoju po godzinach lekcyjnych.

Na jakich zagadnieniach skupia się podręcznik Krok w przedsiębiorczość:

– skierowany jest do uczniów liceum ogólnokształcącego oraz technikum,

– skupia się na wprowadzeniu do świata przedsiębiorczości,

– ułatwia wejście w dorosłe życie,

– wyjaśnia na praktycznych przykładach ważne definicje,

– zachęca do powtórek i sprawdzania swojego postępu,

– dużo treści o prawie pracy oraz prawie podatkowym.