krok w przedsiębiorczość – nauka o podstawach przedsiębiorczości w szkołach średnich

Czego się nauczysz?

krok w przedsiębiorczość (tanio kupisz tutaj)” to podręcznik wydawnictwa Nowa Era stworzony do lekcji podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. W treści podręcznika, którego autorami są Zbigniew Makieła i Tomasz Rachwał, zawarte są ważne informacje dotyczące przedsiębiorczości. Książka podzielona jest na 6 rozdziałów. Są to:
– Rozdział I. Człowiek przedsiębiorczy – w tym dziale uczeń poznaje cechy człowieka przedsiębiorczego oraz dowiaduje się, jak skutecznie się komunikować i prowadzić negocjacje.
– Rozdział II. Gospodarka rynkowa – ten dział dotyczy głównie roli rynku i państwa w gospodarce, a także uświadamia o wadze konsumenta w kształtowaniu rynku. Jest także mowa o popycie, podaży oraz ustalaniu cen.
– Rozdział III. Finanse – dział, który m.in. opisuje historie pieniądza i uczy o formach inwestowania i oszczędzania
– Rozdział IV. Podatki i ubezpieczenia – uczeń dowiaduje się, jak działa proces rozliczania się z podatku. Poznaje także rodzaje ubezpieczeń.
– Rozdział V. Praca- dział ten zawiera informacje o rynku pracy i pracownikach ( w tym prawa i obowiązki pracownika oraz porady o tym, jak przygotować dokumenty aplikacyjne).
– Rozdział VI. Przedsiębiorstwo – opisuje cele i rodzaje działalności gospodarczej, uczy podstaw marketingu i pokazuje jak powinien wyglądać prawidłowo napisany biznesplan.

Przedsiębiorczość w teorii i praktyce.

Ważnym aspektem podręcznika jest obecność podsumowania na końcu każdego działu. W podsumowaniu zawarte są najważniejsze informacje, w tym przydatne pojęcia a także zadania, które pozwalają uporządkować wiedzę zdobytą w trakcie omawiania danego działu. Dodatkowo w każdym temacie znajdują się ćwiczenia sprawdzające, które wymagają podejścia do zagadnień w bardziej praktyczny sposób. Polegają one np. na analizie pewnych zjawisk w zakresie przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku. Oprócz podręcznika dostępny jest również zeszyt ćwiczeń, którego autorami są: Aneta Depczyńska, Joanna Kozub i Tomasz Rachwał. W zeszycie ćwiczeń typy zadań są zróżnicowane, a na końcu każdego działu znajdują się zadania wymagające wiedzy praktycznej.